Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Hồng Thắm
Ngày gửi: 12h:50' 22-03-2009
Dung lượng: 11.9 MB
Số lượt tải: 393
Số lượt thích: 0 người
Thứ tư ngày 22/03/2009
1. Trong 2 nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có
khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Vì sao?
2. Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa 2 nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn
- Sinh vật hằng nhiệt, vì sinh vật hằng nhiệt có
khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định, không
thay đổi theo nhiệt độ của môi trường ngoài
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
I. Quan hệ cùng loài
Quan sát các hình và cho biết, khi có gió bão thực vật
sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Trong tự nhiên, động vật sống thành bầy đàn có lợi gì?
I. Quan hệ cùng loài
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
I. Quan hệ cùng loài
Sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau hình thành nên nhóm cá thể
+ Khi điều kiện thuận lợi các cá thể hỗ trợ nhau (tìm kiếm thức ăn, chống kẻ thù,
chịu đựng những bất lợi của môi trường)
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
+ Khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn đến thiếu thức ăn,
nơi ở ... các cá thể trong nhóm cạnh tranh gay gắt dẫn đến sự tách nhóm
I. Quan hệ cùng loài
Sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau hình thành nên nhóm cá thể
+ Khi điều kiện thuận lợi các cá thể hỗ trợ nhau (tìm kiếm thức ăn, chống kẻ thù,
chịu đựng những bất lợi của môi trường)
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
I. Quan hệ cùng loài
Tìm câu đúng trong số các câu sau:
a, Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể
b, Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm cho nguồn thức ăn cạn
kiệt nhanh chóng
c, Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng
x
x
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
+ Khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn đến thiếu thức ăn,
nơi ở ... các cá thể trong nhóm cạnh tranh gay gắt dẫn đến sự tách nhóm
I. Quan hệ cùng loài
Sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau hình thành nên nhóm cá thể
+ Khi điều kiện thuận lợi các cá thể hỗ trợ nhau (tìm kiếm thức ăn, chống kẻ thù,
chịu đựng những bất lợi của môi trường)
iI. Quan hệ khác loài
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
iI. Quan hệ khác loài
Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật
Sự hợp tác giữa 2 loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi cũng không có hại
Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi
ở và các điều kiện sống khác của môi trường
Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy
các chất dinh dưỡng, máu . từ sinh vật đó
Gồm các trường hợp: động vật ăn thực vật, động vật
ăn thịt con mồi, thực vật bắt sâu bọ .
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
ở địa y, các sợi nấm hút nước và muối khoáng từ môi trường cung cấp cho tảo.
Tảo hấp thu nước, muối khoáng và năng lượng ánh sáng mặt trời tổng hợp nên các
chất hữu cơ. Nấm và tảo đều sử dụng các sản phẩm hữu cơ do tảo tổng hợp
Hỗ trợ (cộng sinh)
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Lúa
Cỏ dại
Trên một cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm
Đối địch (cạnh tranh)
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Hươu, nai và hổ cùng sống trong một cánh rừng. Số lượng hươu nai bị khống chế bởi số lượng hổ
Đối địch (sinh vật ăn sinh vật khác)
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Đối địch (kí sinh)
Rận và bét sống bám trên da trâu bò
Thứ tư ngày 22/03/2009
Hỗ trợ (hội sinh)
Thân cây
Địa y
Địa y sống bám trên thân cây
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Thứ tư ngày 22/03/2009
Cá ép
Rùa biển
Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa
Hỗ trợ (hội sinh)
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Thứ tư ngày 22/03/2009
Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng
đối địch (cạnh tranh)
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Thứ tư ngày 22/03/2009
Giun đũa sống trong ruột người
đối địch (kí sinh)
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Thứ tư ngày 22/03/2009
Vi khuẩn sống trong nốt sần cây họ đậu
hỗ trợ (cộng sinh)
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Thứ tư ngày 22/03/2009
Cây nắp ấm bắt côn trùng
đối địch (sinh vật ăn sinh vật khác)
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Thứ tư ngày 22/03/2009
Dùng các kí hiệu sau đây để nêu lên đặc điểm của các mối quan hệ khác loài
ở động vật

+ Có lợi
- Có hại
0 Không có hại, không có lợi
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Thứ tư ngày 22/03/2009
Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật
Sự hợp tác giữa 2 loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi cũng không có hại
Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi
ở và các điều kiện sống khác của môi trường.
Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau
Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy
các chất dinh dưỡng, máu . từ sinh vật đó
Gồm các trường hợp: động vật ăn thực vật, động vật
ăn thịt con mồi, thực vật bắt sâu bọ .
+ +
+ 0
- -
+ -
+ -
+ có lợi - có hại
0: không có lợi, không có hại
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
+ Khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn đến thiếu thức ăn,
nơi ở ... các cá thể trong nhóm cạnh tranh gay gắt dẫn đến sự tách nhóm
I. Quan hệ cùng loài
+ Khi điều kiện thuận lợi các cá thể hỗ trợ nhau (tìm kiếm thức ăn, chống kẻ thù,
chịu đựng những bất lợi của môi trường)
iI. Quan hệ khác loài
? Sự sai khác chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các loài sv khác loài là gì?
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
+ +
+ 0
- -
+ -
+ -
Là mối quan hệ
có lợi (hoặc ít nhất
không hại) cho
tất cả sinh vật
Một bên sv được
lợi, còn bên kia bị
hại hoặc cả 2 bên
cùng bị hại
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
+ Khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn đến thiếu thức ăn,
nơi ở ... các cá thể trong nhóm cạnh tranh gay gắt dẫn đến sự tách nhóm
I. Quan hệ cùng loài
+ Khi điều kiện thuận lợi các cá thể hỗ trợ nhau (tìm kiếm thức ăn, chống kẻ thù,
chịu đựng những bất lợi của môi trường)
iI. Quan hệ khác loài
Mối quan hệ có lợi (hoặc ít nhất không hại) cho tất cả sinh vật
Một bên sv được lợi, còn bên kia bị hại hoặc cả 2 bên cùng bị hại
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
? Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì?

Là kết quả cạnh tranh cùng loài và cả khác loài
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
? Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa
các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng
- Trồng cây và nuôi động vật với mật độ hợp lí
- áp dụng kỹ thuật tỉa thưa hoặc tách đàn khi cần thiết
- Cung cấp thức ăn đầy đủ và vệ sinh môi trường sạch sẽ
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Cây hoa loa kèn bắt sâu bọ
? Quan sát những bức tranh sau và cho biết mối quan hệ giữa các loài sinh vật với nhau ?
Nuôi thả ong mắt đỏ để tiêu diệt sâu ăn lá
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
? Quan sát những bức tranh sau và cho biết mối quan hệ giữa các loài sinh vật với nhau ?
Mối quan hệ giữa kiến và cây keo. Loài cây bụi đầy gai này đã trở thành nguồn cung cấp thức ăn và là nơi trú ẩn của kiến, còn kiến
thì bảo vệ cây khỏi những động vật muốn ăn lá keo
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
? Quan sát những bức tranh sau và cho biết mối quan hệ giữa các loài sinh vật với nhau ?
Mèo rừng bắt thỏ
Linh dương và trâu rừng trên đồng cỏ
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
? Quan sát những bức tranh sau và cho biết mối quan hệ giữa các loài sinh vật với nhau ?
Cây tầm gửi
Nấm kí sinh trên khoai tây, cà chua
Thứ tư ngày 22/03/2009
Tiết 46. ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
? Quan sát những bức tranh sau và cho biết mối quan hệ giữa các loài sinh vật với nhau ?
Dây tơ hồng trên cây
Sư tử và trâu rừng
No_avatar

hay waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

No_avatar

rất hữu íchCười nhăn răng

118999

Thăm chủ nhà ! Rất vui cùng giao lưu.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

print